ERKLÆRINGER & ATTESTER

Motorattest/kørekortattest

Medbring et vellignende foto.

Der vil blive foretaget synstest. Hvis du bruger briller eller kontaktlinser, bedes du medbringe disse, da synstesten udføres både med og uden evt. briller/kontaktlinser (husk kontaklinsevæske). 
Hvis du er 70 år eller der over, skal der også foretages en lille hukommelsestest og kontrol af blodtrykket + evt.andre undersøgelser.

Kørekortsattesten koster kr. 600 inkl. moms.

 

Sygemelding/
uarbejdsdygtighedserklæring

En arbejdsgiver kan anmode om en lægeerklæring i forbindelse med sygdom, uanset sygdommens varighed. Det kræver personligt fremmøde for at få attesten, som er en såkaldt frihåndsattest. Hvis din arbejdsgiver anmoder om en sådan attest, bedes du medbringe en skriftlig anmodning fra arbejdsgiveren, da det er arbejdsgiveren, der skal betale for attesten, men du kan blive bedt om at lægge ud. Du skal selv aflevere erklæringen til din arbejdsgiver.
Der anføres ikke diagnoser på erklæringen.

Ved anmodning om en mulighedserklæring, som primært har sigte på arbejdsfastholdelse ved langvarig sygdom, udfyldes denne i første omgang af den sygemeldte sammen med arbejdsgiveren, hvor man drøfter skånehensyn og hvordan, den ansatte kan vende tilbage til arbejdet. Derefter skal den ansatte tage attesten med til sin læge til gennemgang, og lægen kan skrive nogle kommentarer, hvorefter den sygemeldte skal returnere attesten til arbejdsgiveren, som også betaler for attesten.

Kontakt os hvis du har spørgsmål.

 

Andre attester/erklæringer

I de fleste tilfælde skal du betale for attesten selv. Det drejer sig bl.a. om attest i forbindelse med sygeeksamen, fritagelse for idræt, fritagelse for anvendelse af styrthjelm eller sikkerhedssele m.m.
Ring eller mail til os og spørg om prisen.

Kommuner og forsikringsselskaber kan anmode om forskellige attester. Ofte er det nødvendigt, at vi udfylder attesten i fællesskab. Gennemlæs derfor venligst det brev, der følger med anmodningen, for at se, om du skal bestille en tid til konsultation. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os.

Til forsikringsselskaber: Efter indgåelse af ny aftale mellem Forsikring og Pension og Lægeforeningen er en del attester nu uden fast honorar. Vores takst er kr. 400 pr. påbegyndt kvarter +moms.