HVEM ER VI?

Vi er én ejer af klinikken, Tine Nørgaard Nielsen, speciallæge i almen medicin.
Ansat i vikariat hos os er speciallægerne Marie Lyngsaa Dam, Anne Søndergaard og Kerstin Alisch, som du også vil kunne møde i klinikken. 

Vi deltager i uddannelsen og videreuddannelsen af læger.
Johan Arendt er som led i sin uddannelse til praktiserende læge fast i klinikken en gang om måneden og
fra November har vi KBU-læge Simon Dahl Baunwall i uddannelsesforløb i et halvt år.

 

CHRISTINE
Sygeplejerske

2015: Uddannet sygeplejerske i Silkeborg.

2015-18: Århus Universitetshospital, medicinsk-endokrinologisk afd. MEA.

2018 sygeplejerske i lægepraksis.

Mor til 2 børn

TINE
Praktiserende læge

Født i 1976 i Aarhus.

Uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2005.

2015 speciallæge i almen medicin.

Mor til 3 drenge.

Medlem af: Praktiserende Lægers Organisation, Lægeforeningen, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin

 

 

 

 

ANNE
Praktiserende læge

Født i 1978

Uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2006. 

Speciallæge i almen medicin i 2017.

Ansat som redaktør på Lægehåndbogen og Patienthåndbogen. 
Underviser på speciale-uddannelsen i almen medicin. 

Mor til 3 børn.

Medlem af Lægeforeningen DSAM (Dansk selskab for almen medicin). 

LOTTE
Yngre læge

Startet i klinikken d. 15. marts 2023. Skal arbejde i klinikken i 6 måneder som en del af den kliniske basisuddannelse (KBU).  

Uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2021.

Mor til 3 drenge.

Medlem af Lægeforeningen og Yngre Læger.  

 

 

 

 

JOHAN
Yngre læge

Startet i klinikken 1. maj 2022

Uddannet læge fra Århus Universitet i 2015. Opnået ph.d. grad i 2016.

Under speciallægeuddannelsen til at blive praktiserende læge er han fuldtidsansat i perioden 1.5.22-31.10.22 og igen fra 1.5.25-31.10.25.
I perioden fra 1.11.22-30.4.25 vil han være i klinikken ca. én dag om måneden.

Far til 3 børn. 

LAURA
Medicinstuderende

Sidder ved telefonen og har enkelte konsultationer, bla. vaccination, motorattester, p-pille kontroller og celleskrabsundersøgelse.

 

 

 

 

KATHRINE
Medicinstuderende

Sidder ved telefonen og har enkelte konsultationer, bla. vaccination, motorattester, p-pille kontroller og celleskrabsundersøgelse.

 LISE
Medicinstuderende

Sidder ved telefonen og har enkelte konsultationer, bla. vaccination, motorattester, p-pille kontroller og celleskrabsundersøgelse. 

 

 

KLAES
Medicinstuderende

Sidder ved telefonen og har enkelte konsultationer, bla. vaccination, motorattester, p-pille kontroller og celleskrabsundersøgelse.