SUNDHEDSFORSIKRINGER

Hvis du har en privat sundhedsforsikring, tilbyder vi dig at hjælpe med at gøre brug af den i konkrete situationer.

Henvisning til behandling der er helt eller delvist dækket i offentligt regi:
Det er alene lægen, der afgør, om han eller hun finder det lægeligt indikeret at udstede en lægehenvisning til videre behandling/diagnosticering.
At du har en sundhedsforsikring ændrer altså ikke på, at det er lægens vurdering der afgør om en henvisning er indiceret.
 
Læger kan henvise til følgende behandlingssteder/behandlere, hvor ydelserne er helt eller delvist dækket i offentligt regi:
    •    Sygehus
    •    Speciallæge (inkl. speciallæge uden offentlig overenskomst)
    •    Psykolog (kun i særlige tilfælde)
    •    Fysioterapeut
    •    Fodterapeut (personer med sukkersyge m.fl.)

Udarbejdelsen af en lægehenvisning anses omfattet af konsultationshonoraret efter Sygesikringsoverenskomsten.
 
Hvis henvisningen til brug ved en sundhedsforsikring påfører lægen ekstra arbejde – vil der blive udstedt regning som betales af patienten/forsikringsselskab.

Henvisning til undersøgelse/behandling der IKKE er dækket i offentligt regi:

Selskaberne kan også i tilfælde, hvor der ikke kan foreligge lægehenvisning, have behov for egen læges vurdering/oplysninger med henblik på vurdering af, om der kan ydes dækning i en konkret sag.
 
Det kan fx være, hvor kundens sundhedsforsikring dækker akupunkturbehandling, zoneterapibehandling eller anden alternativ behandling, hospiceophold, hjemmehjælp og rekreationsophold. I forhold til disse ydelser kan lægen ikke udstede en lægehenvisning, fordi det ikke er ydelser, der udbydes i offentligt regi. Hér bør lægen anbefale patienten at kontakte selskabet, der må tage stilling til det videre forløb.

Du skal dog være opmærksom på, at lægen kun kan anbefale en service hvis den pågældende service ikke strider imod lægefaglig fornuft og ikke risikerer at forværre din situation, kan være forbundet uhensigtsmæssige bivirkninger eller hvis lægen ikke føler at  fagligheden er tydeligt oplyst og troværdig.

Hvis forsikringsselskabet ønsker lægens vurdering/oplysninger, må lægen betales for sit arbejde på grundlag af faktisk anvendt tidsforbrug. Lægen sender så selskabet de ønskede oplysninger og vedlægger en regning for ydelsen.
Typisk skal vi have en attest anmodning (attest FP610 Lægens svar), som vi vil vurdere og returnere til forsikringsselskabet.