VACCINATIONER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFLUENZAVACCINATION

Sundhedsstyrelsen anbefaler, du bliver vaccineret, hvis du:
    •    Er 65 år eller derover
    •    Er svært overvægtig med BMI > 40
    •    Har en kronisk sygdom
    •    Er gravid og mere end 12 uger henne

 

Tilhører du en af de ovennævnte grupper, eller er du førtidspensionist, kan du få vaccinationen gratis.
For alle andre, der ønsker vaccination mod influenza, tilbyder vi vaccination for 200 kr inklusiv vaccine.

Du kan læse mere om vaccinen, effektiviteten og evt bivirkninger her: Statens Serum Institut

 

PNEUMOKOKVACCINATION

Tilbydes alle der er 65 år eller derover og til personer under 65 år, anbefales vaccinen til følgende grupper med særlig høj risiko for alvorlig pneumokoksygdom.

Personer med:
    •    Udført/planlagt splenektomi (fjernelse af milten), organtransplantation eller cochleaimplantation
    •    Manglende miltfunktion (fx efter stråling eller ulykke)
    •    Tidligere invasiv pneumokoksygdom
    •    Immunsuppression (fx ved hiv-infektion eller lymfom)

 

Personer under 18 år med:

    •    Cyanotiske hjertesygdomme
    •    Hjerteinsufficiens
    •    Palliativ operation for hjertesygdom
    •    Hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
    •    Kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose)
    •    Hypodynamisk respirationsinsufficiens
    •    Nefrotisk syndrom
    •    Immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

Ovennævnte personer får vaccinationen gratis.

 

Vaccination mod pneumokokker anbefales endvidere til følgende grupper med forhøjet risiko for alvorlig pneumokoksygdom, men disse betaler selv fuld pris for vaccinerne dvs at der ydes ikke tilskud:

    •    Kronisk hjertesygdom
    •    Kronisk obstruktiv lungesygdom
    •    Kronisk leversygdom
    •    Kronisk nyresygdom
    •    Diabetes
    •    Astma
    •    B-cellesvigt
    •    Rygning
    •    Erhvervsmæssig risiko (svejsere)

 

Undersøgelser tyder på, at vaccinerede ældre i løbet af 5-10 år mister en del af beskyttelsen opnået ved vaccination og vil have behov for en revaccination. Generelt anbefales revaccination ikke før 10 år efter den primære vaccination. Er der grunde der taler for at revaccination skal foretages tidligere, bør den forudgås af en antistofmåling (blodprøve), da revaccination af personer med højt antistofniveau kan give anledning til meget udtalte og smertefulde lokale reaktioner.  Derfor udspørger vi grundigt i forhold til tidligere vaccination og vi er forpligtiget til at sikre at vaccination ikke er foretaget indenfor de seneste 10 år.

 

 

HPV Vaccination

Vaccination mod livmoderhalskræft (HPV-vaccination) har været en del af det danske børnevaccinationsprogram siden 1. januar 2009. Tilbuddet gælder for piger og unge kvinder i alderen 12-17 år.
Det er vigtigt at blive vaccineret inden sexuel debut, da det giver den bedste beskyttelse.

Da vaccinen blev indført var der i pressen meget omtale om bivirkninger hos nogle piger. Det er vigtigt at understrege at der ikke er noget der tyder på at HPV vaccinen skulle have bivirkninger udover hvad der ses hos øvrige vacciner.

Læs mere her: HPV Vaccine og Hvad er HPV (Human Papilloma Virus)?